Kazıklı Temel ve İksa Sistemleri

Kazıklı Temel ve İksa Sistemleri

Firmamız resmi ve özel kurumlara ait binaların depremsellik incelemelerini, güçlendirme projelerini yapmaya devam etmektedir.
Halen oturduğunuz mevcut binanız yeterince güvenli mi?
Bina alırken alacağınız binayı firmamız mühendislerine kontrol ettirebilsiniz.

Firmamız mevcut binanızı tetkik eder, gerekli durumda güçlendirme projesi hazırlar, güçlendirme projesini uygular.

Uzman kadrosu ve kaliteli ekipmanı ile derin 
kazı – iksa ve derin temel sistemlerinin uygulamalarını yapmaya devam etmektedir.

  • Fore kazık
  • Mini kazık
  • Ankraj
  • İksa sistemleri
  • Shot Crete (Şat Krit)

 

İksa -Kazık Sistemleri

Ankrajlı ve ankrajsız Fore Kazık Uygulaması

Ankrajlı Mini Kazık Uygulamaları

Zemin Çivisi Shot Crete (Şat Krit)

Temel Kazısı ve Dolgular, Geçimsiz Perde Duvarları

 

Zemin İyileştirme Sistemleri

Jet Grout

Enjeksiyon

Kazıklı Temeller

Taş Kolon

 

Ulaşım Haritası