Sondaj Kuyusu Açılması

Sondaj Kuyusu Açılması

Su arama çalışmaları sonucunda yapılacak sondajın derinliği, lokasyonu belirlenmektedir.Yine etüt sonuçlarına göre uygulanacak sondaj yönetimi belirlenmektedir. Sondaj uygulaması kaya ortamda, hava sirkülasyonu ile 
killi – kumlu zeminlerde, çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır. Arazi özelliklerine göre her iki yönteminde kullanılması gereken durumlar olabilmektedir. Delme işleminden sonra kuyu techiz edilmektedir. Daha sonra kuyu çalkalanıp, hava ile temizlenerek kuyunun inkişafı yapılmaktadır. İnkişaf sonrası uygun derinlik ve kapasitede dalgıç pompa indirilmektedir.Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgileri içeren bu seçime göre alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru  su pompalayan  dalgıç pompa galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere ( dinamik su seviyesi altında  ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe ) monte edilerek su temin edilmeye başlanacaktır.

Sondaj;

  • Darbeli
  • Rotary
  • Birleşik (kompine) olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine Sondaj yöntemidir. Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o yöntem uygulanmakta ve bir kuyunun değişik kısımları farklı sondaj yöntemleri ile açılarak su kuyusu tamamlanabilmektedir.

Ulaşım Haritası