Zemin Etütü

Zemin Etütü

Firmamız parsel bazında zemin etütü çalışmalarına devam etmektedir.Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etütü çalışması ile binanızın oturduğu zemin hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Arazide yapılan incelemeler sonucunda, arazinin büyüklüğü, arazinin konumu ve yapı durumuna göre zemin etütü yapılacak alanı belirlemekteyiz.

Zemin etütü projeleri çıkan yeni yasayla zorunlu hale gelmiştir. Proje, herhangi bir arazide üzerine yapılacak (bina, tesis, depo vs.) belediye onaylı, bir bakanlığa ya da başka bir kuruma bağlı, arazinin belli araştırmalar, deneyler, testler sonucu, arazi hakkında detaylı bilgi vermek, araziyi projelendirmek ve yorumlamayı kapsamaktadır. Amaç, yapılacak tesisin veya konutun en doğru değerlerle yapılmasını sağlamaktır. Güçlendirmeler gerekiyorsa bunları belirtmek ve arazide olabilecek risk durumlarını detaylandırmak gibi birçok önemli konuda bilgi sağlamak için yapılan önemli ve bilgiye dayanan bir projedir. Depremle yüz yüze olan ve deprem kuşağında bulunan ülkemizde bu tür projeleri emin ellere teslim etmek, yapılan işlerde gerçek değerlere ve numunelere ulaşmak bunlarla ilgili yorumlar da bulunmak ve yaptığımız projede bulunacak tesislerin güvenli ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmasını sağlamak en büyük hedefimizdir.

Zemin etütü araştırmaları başlıca üç bölümden oluşmaktadır.

1- Saha Çalışması

Etüt çalışması öncesi yapılacak programa göre firmamız mühendisleri sahaya gelerek, zeminde yapılacak bina özellikleri, zeminin topografik özellikleri, şev durumu vb. göre zeminde yapılacak çalışmaları (sondaj adedi derinliği, sismik serim sayısı vb.) belirler. Saha çalışmaları firmamız sorumlu mühendisleri nezaretinde yapılır.

 

2- Laboratuar Çalışması

3- Büro Çalışması

Saha çalışması, sismik ve rezistivite çalışmalarını müteakip, zemin depremselliğini, taşıma güçlerini, zemin sınıflandırmasını, yer altı su durumunu, şev-heyelan durumunu, temel ile ilgili örnekleri içeren bir zemin etüt raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Bayındırlık Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanmakta olup Jeoloji Mühendisleri Odasına onaylatılmaktadır.

Ulaşım Haritası