Yeraltı Suyunun İşlevi

Yeraltı Suyunun İşlevi

Suyun yeraltındaki hareketleri sırasında su ile yeraltındaki kayaçlar arasında sürekli bir fiziksel ve kimyasal etkileşim söz konusudur. Asidik özellikteki su, özellikle de kireçtaşları (CaCO3) ve/veya dolomitik kireçtaşları (CaMgCO3) gibi bazik özelliklerdeki kayaçlarla karşılaştığında kayaçları çözer. Ca ve Mg iyonları genellikle büyük oranda çözülmüş halde kalırken, CO3, belirli bir doygunluğa ulaştıktan sonra ilk bulduğu uygun ortamda çözeltiden ayrılarak katılaşır. Bu işlem jeolojik tarih boyunca yer yer hızlı, yer yer de yavaş olarak ama yeraltı suyu dolaşımı olduğu sürece devam etmiştir. Böylelikle, başlangıçta karbonatlı kayaçların kırık – çatlakları boyunca ilerleyen su bu kesimlerde kimi boşlukların gelişmesine neden olur, bu işlem devam ettikçe boşluklar birbirleri ile bağlanmaya başlarlar ve kayaç bir süre sonra sünger gibi, her yönde birbiriyle bağlantılı boşluklar içeren bir içyapı kazanmıştır. Bu boşluklar birbirleri ile bağlandıklarında Karst olarak adlandırılırlar. Bu büyük boşluklar yüzeye kadar ulaştıklarında kayacın derinliklerine doğru büyük oranlarda su girişine izin veren “obruk”lar veya “düden”ler oluşur bunların herhangi bir yerden boşalmasıyla da karstik kaynaklar veya şelaleler oluşur.

Ulaşım Haritası