Yeraltı Çalışmaları

Yeraltı Çalışmaları

 Jeomekanik Araştırmaları

 Jeofizik Araştırma Yöntemleri

 Jeolojik ve Jeomorfolojik Araştırmaları

 Depremsellik

Yer altı Araştırmaları

Yeraltı Araştırmaları kapsamında amaca yönelik olarak temel olarak aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.

 Jeomekanik Çalışmalar

a.  Mekanik Sondajları

     a.1. Fore Kazık Uygulamaları

     a.2. Zemin Amaçlı Sondajlar

     a.3. Maden Amaçlı Sondajlar

     a.4. Derin Sondajlar

b.  Yerinde Testler

     b.1. Penetrometre Testleri

     b.2. Veyn Deneyi

     b.3. Konsolidasyon Deneyi

c.  Laboratuar Çalışmaları

 Jeofizik Araştırma Yöntemleri

 a.       Sismik Yöntemler

 b.      Elektrik Yöntemler

 c.       Self Potansiyel Dağılımı

 d.      Elektromagnetik

 e.       Gravite

 f.        Magnetik

 g.       Radyoaktivite

 h.       Induklem Polarizasyon

 Jeolojik ve Jeomorfolojik Araştırmalar

 Depremsellik

 a.       Sismik Risk Analizi

 b.      Etkin Yer İvmesinin Hesaplanması

 c.       Mikrotremör Ölçümleri

Amacına yönelik olarak kullanılan yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında yer altı ile ilgili çözümler belirlenir.

Zemin araştırmaları kapsamında yeraltında veya yerüstünde tespit edilen problemlere ilişkin doğru çözümler üretilir.

Ulaşım Haritası