Jeofizik Ekipmanlar

Jeofizik Ekipmanlar

Jeofizik Aletler ve Kullanıldığı Alanlar

 IP (Indüklem Polarizasyon) Ölçüm Ekipmanı

0,1 0,2 0,3,0,5 1 2 4 Hz frekans ayarı Transmiter ve recaiver

Dijital gösterge

Kademeli olarak 400 V DC-AC çıkışlı

2*400 m. Akım Kablosu

4 adet elektrolizli metal kazık

Miktar: 1 adet

Kullanıldığı Alan : Saçılmış (Dissemine) Sülfid mineral araştırmalarında,   Jeotermal araştırmalarda (Prit, Çinko, Kurşun, Altın, Gümüş), Su araştırmalarında, fay ve süreksizlik zonların araştırılmasında, Grafit, kili pritli kömür araştırmalarında.

 Rezistivite ölçüm Cihazı

0,5 Hz frekanslı

500 mA akım çıkışlı

Transmiter ve recaiver

Kademeli olarak 500 V akım çıkışlı

2*400 m akım kablosu

2*100 m. Potansiyel kablosu

2 adet elektrolizli metal kazık

2 adet özel Potansiyel ölçümü için fincan

Miktar:2 adet

Kullanıldığı Alanlar: Yeraltısuyu aramaları (Yeri derinliği, hacim ve yatak türü, Tuzluluğu, Sıcak-soğuk özellikleri), maden Aramaları (İletken sülfürik Masif Mineraller bakır, gümüş, çinko, kurşun), mühendislik Araştırmaları ve ÇED ( Yer seçimleri, Metro, tünel, demiryolu, otoyol güzergah seçimleri, Nükleer santral, baraj, köprü zemin araştırmaları, Heyelan kaya duyarsızlığı, jeolojik haritalama, formasyon sısnırı, fay ve atımı, sağlam zemin ve drenaj derinliği belirleme, katodik koruma), Arkeojeofizik (kalıntı yeri, derinliği biçimi,)

 Sismik Ölçüm Ekipmanı 

Sismograf cihazı 6S 6L – 6 Kanal

Geofan SIS-060,017

Geofan Kabloları

Triger kablosu

Balyoz ve Triger

Bilgisayar UNIX lab-top

Miktar :1 adet

Kullanıldığı Alanlar: Petrol doğal gaz aramalarında, Mühendislik Araştırmalarda (temel kaya derinliği, zemin özellikleri, Elastik parametreler, taşıma gücü, zemin titreşim periyodu). Deprem araştırmalarında

 SP(Doğal Potansiyel) Ölçüm Ekipmanı

1 ad. Mili voltmetre

2*50 m. Potansiyel kablosu

2 adet potansiyel fincanı

Miktar 1 adet

Kullanıldığı Alanlar: Yeraltısuyu aramalarında, heyelan ve kayma yüzeyi aramalarında, maden aramalarında.

Ulaşım Haritası