Sıcak Sular ve Maden Suları

Sıcak Sular ve Maden Suları

Sıcak Sular

Sıcaklığı 20 – 22 0c’yi aşan kaynaklara sıcak su kaynakları dendiğini yukarıda belirtmiştik. Ancak, bu sular gerek sıcaklıkları gerekse içlerinde çözülmüş halde bulunan mineraller ve gazlar nedeniyle farklı isimler alırlar. İçerisinde, 1 litrede 1000 mg (1gr)’dan fazla çözünmüş madde bulunan ve şifai özelliği olan doğal sulara “mineralize su”, “maden suyu” denir. Bazen de, bileşiminde çözülmüş bikarbonat bulunan, soğuk olan ya da soğutularak içilen sulara da “maden suyu” ya da “acı su” adı verilmektedir.İçerisinde 1000 mg/lt’den fazla çözülmüş mineral bulunan ancak şifai özelliği olmayan sulara ise sadece “yeraltı suyu” denir, maden suyu denmez. Bu miktar , tatlı su ile maden suyu arasında bir tanım sınırıdır.İçerisinde erimiş madde miktarı 50 gr/lt’den fazla olan sulara da “Tuzlu Su” adı verilir.

Suların sıcaklığı, bölgenin ortalama hava sıcaklığından 5 – 6 0C daha fazla olursa bu gibi sulara “sıcak su”, “ılıca”,”termal su” gibi isimler verilir.Bu tür suların çıktığı yerin üzeri kapatılmış, bir bina yapılmışsa bunlara “kaplıca” denir.

Sıcaklıkları günlük ortalama sıcaklığın üzerinde olan kaplıca ve maden suları, yerkabuğunun derinliklerinden yükselerek yüzeye ulaşmaktadır. Bu suların derinlerde ısınmasının nedeni “Jeotermik Gradyan”dır. Yerkabuğunun derinliklerine doğru indikçe, kayaçların jeolojik özelliklerine ve ısı iletkenlerine bağlı olarak ama yaklaşık her 30 m’de 1 0C sıcaklık artışı meydana geldiği saptanmıştır.

 Juvenil Sular

Yerkabuğunun derinliklerinden yer yüzeyine ilk defa çıkan sulara “Juvenil Su” denir. Bunlar çok büyük bir çoğunlukla sıcak sulardır. Bu sular, sedimanter kayaçları oluşturan sedimentlerin çökeldiği havza da bu sedimentlerin gözeneklerinde veya kristal şebekelerinde hapsolmuşlardır. Taşlaşma sırasında basınç yoluyla yukarılara doğru hareket ederler.

 Vadoz Sular

Yeryüzündeki suların yerçekimi ile çatlak, fay ve diğer süreksizliklerden sızarak yerin derinliklerine girmesi, orada ısınıp sıcaklık kazanması ve sonra herhangi bir yol ile tekrar yer yüzeyine çıkması sonucu oluşan sıcak sulara “Vadoz Sular” denir.

 Karışık Sular

Yerin derinliklerinden yukarıya doğru yükselen (Juvenil) sular, yüzeyden derinliklere sızan (Vadoz) sularla, değişik ortamlarda ve bölgelerde birbirleriyle karışır ve üçüncü bir tür sıcak ve maden sularını oluşturur.Bu tür sulara “Karışık Sular” denir.

Ulaşım Haritası